Vítame Vás na stránkach RE-MED s.r.o. - neštátneho zdravotníckeho zariadenia. Naša spoločnosť poskytuje zdravotnícke služby v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ktoré sú v dohodnutom rozsahu hradené zdravotnými poisťovňami. Uvedené služby poskytujeme aj na priamu platbu pre všetky fyzické a právnické osoby.

Naše pracoviská nájdete v Komárne, Kolárove a Bátorových Kosihách.Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

  • Z dôvodu zabránenia šírenia ochorenia COVID 19 naše rehabilitačné zariadenie do odvolania pracuje v obmedzenom režime.
  • Ošetrenie realizujeme len u pacientov so závažnými, akútnymi ťažkosťami.
  • Objednaných pacientov prijímame len na základe vzájomne dohodnutého termínu a času, ktorý si môžete dohodnúť v čase od 8:00 do 12:00 hod. na telefónnom čísle 035/7721 821.
  • V priestore rehabilitačného pracoviska v jednom čase je povolený vstup maximálne 2 pacientov.
  • Každý prichádzajúci pacient je povinný mať vlastné ochranné rúško. Zároveň prosíme pacientov s respirátormi, ktoré majú výdychový ventil, aby si v záujme ochrany našich zamestnancov respirátor prekryli šatkou alebo šálom, pretože tento typ respirátora chráni len pacienta.
  • Každý pacient je pri vstupe povinný nosiť rukavice alebo dezinfikovať si ruky na recepcii a je povinný podpísať čestné prehlásenie.