SLUŽBY

Pacienti sa na vstupné lekárske vyšetrenie objednávajú osobne, telefonicky, alebo cez formulár “Objednať sa”, pričom potrebujú Výmenný lístok -odporúčanie praktického lekára, detského lekára alebo iného odborného lekára. Ak sa nejedná o nadštandardnú liečbu, vyšetrenie a procedúry hradia zmluvné zdravotné poisťovne. Po absolvovaní každého cyklu predpísaných liečebných procedúr pacienti absolvujú kontrolné lekárske vyšetrenie.

Pacienti môžu prísť na vstupné vyšetrenie aj na vlastnú žiadosť – v tomto prípade lekárske vyšetrenie a procedúry hradia ako samoplatci v plnom rozsahu priamou platbou.

Lekárske vyšetrenie

Ďalej >>

Detektor chrbtice

Ďalej >>

Liečebný telocvik

Ďalej >>

Manuálne a relaxačné metódy

Ďalej >>

Fyzikálna terapia

Ďalej >>

Trakcie

Ďalej >>

Prístrojová rehabilitácia

Ďalej >>

Teploliečba a Svetloliečba

Ďalej >>

Vodoliečba

Ďalej >>

Plynové CO2 injekcie

Ďalej >>

Darčekové poukážky

Ďalej >>

Pomôcky na cvičenie

Ďalej >>