TEPLOLIEČBA A SVETLOLIEČBA

Teploliečba patrí k metódam fyzikálnej terapie, pri ktorej sa teplo do organizmu privádza za účelom prevencie, liečby a rehabilitácie.

Svetloliečba zase využíva terapeutické účinky svetla, ktoré má rôznu vlnovú dĺžku a podľa jeho viditeľného, alebo neviditeľného spektra môže lekár indikovať jeho optimálnu aplikáciu.

TEPLOLIEČBA

PARAFÍNOVÉ A RAŠELINOVÉ ZÁBALY

Prikladajú sa lokálne na postihnutú oblasť jednorázovo, alebo opakovane vo forme obkladov, pričom tuhnúci parafín alebo rašelina uvoľňuje a odovzdáva teplo. Tento efekt sa využíva všade tam, kde potrebujeme uvoľniť svalové spazmy, zlepšiť prekrvenie, alebo pripraviť telo na masáž, či aktívne cvičenie.

SOLUX

Predstavuje infračervené žiarenie, ktoré sa terapeuticky využíva v praxi najčastejšie. Za účelom prehriatia hlbších vrstiev tkaniva sa aplikujú na soluxový zdroj červené filtre. U akútnych procesov ožarujeme kratšiu dobu s malou intenzitou, u chronických procesov dlhšiu dobu, s väčšou intenzitou a každý deň.

SVETLOLIEČBA

BIOLAMPA

Používa sa v rehabilitácii za účelom biostimulačného svetelného liečebného efektu, pričom zdroj polarizovaného svetla je špeciálna halogénová žiarovka. Svetlo pôsobí jednak povrchovo a tiež preniká až do hĺbky 2,5 cm. Biostimulačný efekt má pozitívny vplyv na bunkovú regeneráciu, spomalenie chorobných a degeneratívnych procesov, podporuje hojenie chirurgických rán, dekubitov a uvoľňuje bolestivé spazmy v oblasti chrbtice.

LASER

Moderné laserové prístroje triedy 3.B generujú koncentrovaný lúč svetla, ktorý má pri vlnovej dĺžke od 532 do 1064 nanometrov unikátne liečebné vlastnosti pri širokom spektre diagnóz v oblasti rehabilitácie porúch pohybového aparátu.

Terapeutická laseroterapia je používaná ako neinvazívna metóda, ktorá zabezpečuje najmä 3 hlavné efekty:

  1. Biostimulačný účinok
  2. Protibolestivý účinok
  3. Protizápalový účinok

K ďalším pozitívnym vlastnostiam laseru patrí zlepšenie prekrvenia, ústup opuchov a utlmenie baktériálnej a vírusovej infekcie v danej oblasti.

Laseroterapia sa aplikuje na postihnuté miesto špeciálnou sondou, ktorá je napojená na diódový generátor. Vzhľadom na to, že pri neopatrnej aplikácii na oblasť očí by mohlo prísť k poškodeniu sietnice, musia mať počas ošetrenia terapeut i pacient špeciálne tmavé okuliare.