ZMLUVNÉ POISŤOVNE

Lekárske vyšetrenie a liečebné procedúry sú hradené zdravotnými poisťovňami len za nasledovných podmienok:

  • pacient je poistený v zdravotnej poisťovni (zmenu poisťovne je nutné hlásiť ošetrujúcemu lekárovi)
  • pacient na vyšetrenie rehabilitačným lekárom príde na odporúčanie praktického lekára, detského lekára, alebo iného odborného lekára, ktorý mu vypíše výmenný lístok.
  • liečebné procedúry sú v súlade so zoznamom výkonov plne hradených zdravotnými poisťovňami