PRÍSTROJOVÁ REHABILITÁCIA

Pohybová liečba je mimoriadne dôležitý prvok vo všetkých rehabilitačných programoch pri úrazoch, operáciach a ochoreniach pohybového aparátu a chrbtice. Základný cieľ predstavuje obnovenie rozsahu pohybov v kĺboch, zlepšenie dynamiky chrbtice, návrat svalovej sily a fyzickej kondície. Moderné rehabilitačné prístroje využívajú možnosti komfortného cvičenia v oblasti pasívnej i aktívnej pohybovej liečby a pod odborným dohľadom vyškoleného fyzioterapeuta sú vhodné pre každý vek a každú diagnózu.

REFORMER – AKTÍVNE CVIČENIE

Fenomenálny prístroj Reformer je vhodný pre rehabilitačné, pooperačné a kondičné cvičenia u každej diagnózy a v každom veku. Prístroj pracuje na princípe aktívneho prekonávania odporu 5 pružín, ktorých sila sa dá individuálne nastaviť a umožňuje veľký počet rôznych cvikov pre celé telo. Cvičenia kontroluje lekár, alebo vyškolený fyzioterapeut a môžu sa vykonávať poležiačky, v sede, alebo postojačky. Na základe počtu pružín a ich vzájomných kombinácií sa dá potom stupňovať náročnosť cvičenia.

MOTODLAHY – PASÍVNE CVIČENIE

Rehabilitačné cvičenia s pomocou motodlahy sú mimoriadne účinné v pooperačných dňoch a týždňoch pre pacientov, ktorí ešte neovládajú dobrý aktívny pohyb. Týka sa to najmä stavov po výmene kĺbov bedra a kolena, rovnako ako pri zlomeninách v oblasti stehennej kosti, predkolenia a členka.

Motodlaha pre koleno umožňuje zvoliť rozsah optimálneho pohybu pre rehabilitáciu kolenného kĺbu v rozsahu 0 – 130 stupńov. Svaly a mäkké tkanivá sú po dlhodobej sádrovej imobilizácii, alebo operáciach umelých kĺbov veľmi často stuhnuté, bolestivé a skrátené. Cvičenie na motodlahe významne urýchľuje návrat dobrej funkcie.

Motodlaha členka patrí k možnostiam prístrojovej rehabilitácie pre obnovenie pohybu v členkovcýh kĺboch a okrem pasívnej rehabilitácie poskytuje aj možnosť aktívneho cvičenia.