Lekárske vyšetrenie

Lekárske vyšetrenie

Sídlo

Okružná cesta 74, 945 01 Komárno

Ambulancia: 035/7721-824
Fyzioterapeuti: 035/7721-821